Breaking News
Loading...
miercuri, 15 ianuarie 2014

   
 
    Ion Conea - Omul si opera la aniversare. Miercuri, 15 ianuarie 2014, ora 18:00, sala Ionn Conea etaj III,în Facultatea de Geografie din cadrul Universității din București.

 Ion Conea (n. 15 ianuarie 1902, Coteana, județul Olt, d. 22 iunie 1974, București) a fost un geograf și geopolitician român, doctor-docent, reputat specialist în geografie istorică și toponimie geografică. A condus activitatea de cercetare monografică a satului Clopotiva (județul Hunedoara), monografie care a fost tipărită integral în 1940 (cu titlul Clopotiva, un sat din Hațeg – Monografie sociologică). A colaborat la revista Geopolitică și geoistorie.

Despre geopolitică.
Contribuția semnificativă a lui Conea în știința geopolitică este legată de efortul acestuia de teoretizare a domeniului, dar și de identificare a direcției de cercetare în această știință. Conea plasează geopolitica în domeniul vast al relațiilor internaționale anticipând importanța pe care o va avea aceasta în studiul relațiilor și presiunile dintre state. Având o perspectiva geografică asupra lumii, datorită formației de geograf, Conea considera că mediul politic trebuie urmărit și definit pe temeiuri geografice. Pe acest considerent Conea afirmă că geopolitica trebuie să fie capabilă să ofere explicații despre înfățișarea hărții politice a lumii, harta aceasta fiind conform intuiților sale obiectul de studiu al geopoliticii. În acest context Conea definește politica ca fiind știința mediului politic planetar, o știință a atmosferei sau a stării politice planetare.Încercarea de a oferi o definiție generală și mai cuprinzătoare noțiunii de geopolitică din epocă are drept rezultat conturarea rolului geopoliticii de instrument în analiza problemelor politice și economice a regiunilor naturale și nu a statelor, care la un moment dat pun probleme de politică și economie mondială.

Operă
Clopotiva, un sat din Hațeg – Monografie sociologică
Geopolitica - împreună cu Anton Golopenția și Mihai Popa Veres. Editura Ramuri, Craiova 1940
Scurtă prezentare geografică a Republicii Populare Romîne - împreună cu Ion Velcea. Editura Stiințifică, București 1957
Articole în Geopolitica și geoistoria.

Lucrări ale lui Ion Conea.
Conea I., (1927), Excursia din Dobrogea a misinuii poloneze “Sawicki”, Buletinul Societății Regale de Geografie ediția XLVI, pg112 – 127, Tipografia Cartea Medicală, București.
Conea I.,, (1928), Ludomir Sawicki, Buletinul Societății Regale de Geografie ediția XLVII, pg 314 – 316, Tipografia Cartea Medicală, București
Conea I.,, (1928), Între Toponimie si Geografie, Buletinul Societății Regale de Geografie editia XLVII, pg 338 – 342, Tipografia Cartea Medicală, București
Conea I.,, (1928), În Munții Lotrului, Buletinul Societății Regale de Geografie editia XLVII, pg 406 - 413, Tipografia Cartea Medicală, București (De la Caineni la Voineasa peste muntii Lotrului).
Conea I.,, (1928), Bazinul Sarajevo, Buletinul Societății Regale de Geografie editia XLVII, pg 419 – 423, Tipografia Cartea Medicală, București
Conea I.,, (1929), Graiul Românesc, Buletinul Societății Regale de Geografie editia XLVII, pg 454 – 457, Tipografia Cartea Medicală, București
Conea I.,, (1928), Problemele recifilor coraligeni, Buletinul Societății Regale de Geografie editia XLVIII, pg 259 – 264, Tipografia Cartea Medicală, București
Conea I.,, (1929), Drumurile aeriene ale Atlanticului, Buletinul Societății Regale de Geografie editia XLVIII, pg 264 – 269, Tipografia Cartea Medicală, București
Conea I.,, (1929), Actualele aspecte ale economiei internaționale, Buletinul Societății Regale de Geografie editia XLVIII, pg 277 – 282, Tipografia Cartea Medicală, București
Conea I.,, (1929), La géographie des langues. A. Demangeon – Recenzie, Buletinul Societății Regale de Geografie editia XLVIII, pg 315 – 319, Tipografia Cartea Medicală, București.

0 comentarii :

Trimiteți un comentariu